DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi II TDE   884 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Osmanlı Türkçesi üzerine verilen klasik dillbilgisi bilgilerinin dışına çıkarak, 18.,19. ve 20. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin genel özelliklerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste 18. yüzyıl Türkçesinin genel özellikleri, 19. yüzyıl Türkçesinin genel özellikleri, galatat defterleri, Lugat-ı müvellide, Tanzimat döneminde dil tartışmaları, 20. yüzyıl Türkçesinin genel özellikleri: Yeni Lisan Hareketi, Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş çalışmaları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı tarihini genel olarak tanır.
2) Osmanlı Türkçesini genel olarak tanır.
3) Osmanlı Türkçesinin Türk dil tarihi içerisindeki yerini tanır.
4) Osmanlı Türkçesinin yazım bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
5) Osmanlı Türkçesinin dilbilgisi bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
6) Osmanlı Türkçesinin sesbilgisi bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
7) Osmanlı Türkçesinin sözvarlığı bakımından homojen bir görüntüde olmadığını kavrar.
8) Osmanlı toplumunun çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıda olduğunu kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 18. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
2 18. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
3 18. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
4 18. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
5 18. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
6 18. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
7 Galatat defterlerini değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Lugat-ı müvellideleri değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
10 Yazım üzerine yapılan Tanzimat dönemi dil tartışmalarını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
11 Alfabe değişikiği üzerine yapılan Tanzimat dönemi dil tartışmalarını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
12 20. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini ve Yeni Lisan Hareketini tanır. Kaynak okuma Anlatım
13 20. yüzyıl Türkçesinin genel özelliklerini ve Yeni Lisan Hareketini tanır. Kaynak okuma Anlatım
14 Türk dili tarihinde ilk yapma dil olan Baleybelen'i tanır. Kaynak okuma Anlatım
15 Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş çalışmalarını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar