DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Edebiyatında Manzum Türler II TDE   882 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Divan şiirinde tür ve tarz farklarının kavranmasını sağlamak, farklı türleri ayırt etmektir.
Dersin İçeriği
Divan şiirinde tür ve tarz farklarının kavranmasını sağlamak, farklı türleri ayırt etmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı tarz ve türleri metin merkezli değerlendirir.
2) Divan şiirinde tür ve tarz ayrımını kavrar.
3) Hicviye ve Fahriyeyi tanır.
4) Hasb-i Hal, Elif-name, Muamma ve Lugazı kavrar.
5) Münazara, Tarih Manzumeleri ve Nasihat-nameleri değerlendirir.
6) Sergüzeşt-nameleri ana özellikleriyle kavrar.
7) Bahariyye, Şitaiyye, Sakiname, Şehrengizi tanır.
8) Şehrengiz metinlerini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Divan şiirinde tür ve tarz ayrımı Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Divan Şiirinde Tarzlar, Medhiye Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Hicviye ve Fahriye Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Hasb-i Hal Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Elif-name, Muamma ve Lugaz Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Münazara ve Tarih Manzumeleri Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Nasihat-name Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Sergüzeşt-nameler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Bahariye (Nevruziyye), Şitaiye Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Saki-name (İşret-name) Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Şehr-engiz Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Sur-name Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Hammamiye ve Sıhhat-name Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Metin İnceleme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar