DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Edebiyatında Manzum Türler I TDE   881 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Divan edebiyatında manzum türlerin özelliklerini metin merkezli olarak incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Divan edebiyatında manzum türlerin özelliklerini metin merkezli olarak inceleme anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tür ve tür tasniflerini kavrar.
2) Divan şiirinde tür ve tarz farklarını ayırt eder.
3) Farklı türleri tanır.
4) Dini içerikli türler, bireysel ve sosyal konulu türleri kavrar.
5) Medh-i Çar-Yar ve din büyüklerine yönelik yazılan methiyeleri tanır.
6) Gazavat-name, maktel ve menkıbe türlerini tanır.
7) Tevhid, münacaat, naat, mevlid ve esma-yı hüsna türlerinin özelliklerini kavrar.
8) Metinleri çeşitli özellikleriyle değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tür tanımı, türlerin gelişimi ve türler arası ilişkiler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Divan şiirinde tür tasnifleri: Dini içerikli türler, Bireysel ve Sosyal Konulu Türler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Tevhit Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Münacat Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Naat Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Miraciye Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Mevlid ve Esmaül-Hüsna Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Hilye ve Şemail Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Ramazaniyye/ Iydiyye Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Gazavat-nameler (Fetih-name, Fethiye, Gaza-name, Zafer-name) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Maktel Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Medh-i Çar-Yar ve din büyüklerine yönelik yazılan methiyeler. Kaynak Okuma Anlatım
14 Menakıb-name Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Menakıb-name Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar