DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Şiir Geleneğinin Günümüz Türk Şiirine Yansıması I TDE   877 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin günümüz Türk şiiri ile klasik Türk edebiyatı arasındaki ilişkiyi görmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Hasan Hüsrev Hatemi, Arif Ay, Vahap Akbaş, Ahmet Nejdet, Tuğrul Tanyol, Murathan Mungan, Fuzuli,Nefi, Nedim, Sezai Karakoç vb. şairler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günümüz Türk şairlerinin şiirlerinde eski şiir geleneğimizin izlerini değerlendirir.
2) Geleneğin günümüz Türk şiirini besleyen etkilerini tanır.
3) Gelenek etkisinde kalan şairleri tanır.
4) Eserlerde geleneğin izini sürme yöntemlerini kavrar.
5) Gelenek etkisindeki şairlerin şiirlerini değerlendirir.
6) Geleneğin şiire yansımaları konusunda yapılmış çalışmaları kavrar.
7) Eski şiir geleneğimiz ile yazılmış şiirleri ayıt eder.
8) Gelenek etkisinde yazılmış eserleri ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hasan Hüsrev Hatemi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Divan Şairlerinden okumalar Kaynak Okuma Tartışma
3 Arif Ay, Vahap Akbaş Kaynak Okuma Soru-Cevap
4 Ahmet Nejdet Kaynak Okuma Anlatım
5 Tuğrul Tanyol, Murathan Mungan Kaynak Okuma Anlatım
6 Divan Şairlerinden okumalar Kaynak Okuma Anlatım
7 Divan Şairlerinden okumalar Kaynak Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Divan Şairlerinden okumalar Kaynak Okuma Anlatım
10 Sezai Karakoç Kaynak Okuma Anlatım
11 Karşılaştırma Uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
12 Karşılaştırma Uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
13 Karşılaştırma Uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
14 Karşılaştırma Uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
15 Karşılaştırma Uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar