DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlam Bilgisi I TDE   871 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ile dilin temelde anlam iletmek için var olduğunu, bütün dilbilimsel ve dilbilgisel çalışmaların temelde anlambilgisi çalışması olduğunu, bu bakımdan anlambilgisinin sınırlarının çizilemeyeceğini ve metodolojisini oluşturmanın güç olduğunu kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste anlambilgisinin dilbilgisi ve dilbilim içindeki yeri, anlamın tanımını ve anlam kavramını sorgulama, anlam-kavram ilişkisi, anlambilimi ile analitik felsefe ilişkisi, J. Trier ve Kavram Alanı Kuramı, D. Aksan, Kavram Alanı ve Sözcük Ailesi Görüşü, E. Rosh ve Prototip Kuramı, M. Jhonson ve G. Lakoff'un metafor kuramı, sözcük anlambilim ve cümle anlambilim anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anlambilgisinin sınırlarını çizmenin güçlüğünü kavrar.
2) Anlambilgisinin metodolojisini oluşturmanın güçlüğünü kavrar.
3) Anlamın tanımını yapabilmenin güçlüğünü kavrar.
4) Felsefe-anlambilgisi ilişkisini kavrar.
5) Anlambilgisi üzerine Türkiye'de yapılmış olan çalışmaları tanır.
6) Anlambilgisi üzerine yapılmış uluslararası çalışmaları tanır.
7) Temel anlambilgisi kuramlarını tanır.
8) Sözcük anlambilimi ve cümle anlambilimini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersi ve işlenişini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Anlambilgisinin dilbilgisi ve dilbilim içindeki yerini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Anlamın tanımını ve anlam kavramını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Anlam-kavram ilişkisini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Anlambilimi ile analitik felsefe ilişkisini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Anlambilimi ile analitik felsefe ilişkisini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Anlambilimi ile analitik felsefe ilişkisini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 J. Trier ve Kavram Alanı Kuramını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Doğan Aksan, Kavram Alanı ve Sözcük Ailesi Görüşlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 E. Rosh'un Prototip Kuramını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 M. Jhonson ve G. Lakoff'un Metafor Kuramı tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Sözcük anlambilimi ve cümle anlambiliminin Türkiye'deki uygulamalarını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Sözcük anlambilimi ve cümle anlambiliminin Türkiye'deki uygulamalarını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar