DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I TDE   869 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, bilim ile ilgili kavramlar ışığında , bilimsel araştırma süreci ve araştıma yöntemlerini kullanarak; alanda tez, rapor makale, proje hazırlama gibi bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmelerini öğrenme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste bilimsel bilginin ne olduğu pozitivist ve post- pozitivist araştırma arasındaki farklar, bilimsel araştırma alanları için çercevenin ne olduğu hipotez ne anlama geldiği, bilimsel araştırmanın aşamaları, yazım kuralları, not alma, kaynak görüntüleme ve alıntı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içindeki dönüşümlerini kavrar.
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yerini ve önemini kavrar.
3) Bilginin kaynaklarını açıklar.
4) Bilimsel araştırmada etik kuralları savunur.
5) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar.
6) Bilimsel araştırma sürecini kavrar.
7) Bilimsel araştırma sorunsalını belirleyerek analiz eder.
8) Bilimsel araştırmanın kavramsal çerçevesini belirler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi ve bilim kavramları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimin Gelişimi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilim adamlığı ve bilim etiği kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilim adamlığı ve bilim etiği kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Doğu ve Batı dünyasında bilimin gelişimi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Doğu ve Batı dünyasında bilimin gelişimi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal Bilimler kavramı kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Sosyal Bilimlerin gelişimi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dünyada sosyal bilimler algısı ve çalışmalar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Türk bilim tarih ive sosyal bilimler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türk bilim tarihi ve sosyal bilimler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Osmanlıda sosyal bilimler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye Cumhuriyetive sosyal bilimler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sosyal bilimlerin araştırma konuları kaynak okuma kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar