DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tuvaca TDE   867 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bir Türk dili olan Tuvacayı sesbilgisi, biçimbilgisi ve genel söz varlığı açısından tanımak, diğer dil ve lehçelerle ilişkisini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, Tuva Türkleri, Tuva Türklerinin tarihi, kültürleri, Tuvacanın Türk dilleri arasındaki yeri ve grameri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tuva Türklerini tanır.
2) Tuva Türkçesi yazı dilini oluşturan tarihi, siyasi ve kültürel ortamı kavrar.
3) Tuvacanın diğer Türk dilleriyle olan ilişkisini kavrar.
4) Tuva Türkçesi alfabesini tanır ve bu alfabeyle yazılmış metinleri okur.
5) Tuva Türkçesi yazı diliyle yazılmış yazılı ürünleri ve özelliklerini tanır.
6) Tuva Türkçesi yazı dilinin özelliklerini kavrar.
7) Tuva Türkçesi yazılı ürünlerine ilişkin sözvarlığını kavrar.
8) Tuva Türkçesine ilişkin özellikleri diğer dönem ve sahalarla ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihte Tuvalar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tuvacanın Türk dili açısından yeri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tuvacanın yazı dili oluşu ve Tuva edebiyatı kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tuva alfabesi, Tuvacanın sesbilgisi özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Metin okumalar eşliğinde Tuvacanın sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözvarlığı özellikleri kaynak okuma
13 Tuvacanın Eski Türkçeye göre yeri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tuvacanın diğer Türk dil ve lehçelerine göre yeri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tuvacanın diğer Türk dil ve lehçelerine göre yeri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar