DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırgızca TDE   866 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Kırgızca üzerinden Türk soylu halkların dilleri ile ilgili bir birikim yaratmak ve böylelikle Türkiye Türkçesi ile akraba dil ve lehçeler arasındaki ilişkiyi tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türk soylu halklar ve dilleriyle ilgili giriş bilgileri, Kırgızlar ve Kırgız Edebiyatı, Kırgızca genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma, metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kırgızcayı merkeze alarak bugün dünya yüzeyindeki Türk soylu halkların yaşadığı bölgeleri genel olarak kavrar.
2) Kırgızca merkeze alarak bugün dünya yüzeyindeki Türk soylu halkların dil ve lehçelerini genel olarak tanır.
3) Kırgızistan hakkında genel bilgileri kavrar.
4) Kırgızlar hakkında genel bilgileri kavrar.
5) Kırgızistan edebiyatı hakkında genel bilgileri kavrar.
6) Kırgız Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yerini ayırt eder.
7) Kırgız Türkçesinin genel ses bilgisi özelliklerini tanır.
8) Kırgız Türkçesinin genel biçim bilgisi özelliklerini sınıflandırır.
9) Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesini genel hatlarıyla ayırt eder.
10) Kril harfli basma metinleri kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk soylu halklar ve dillerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
2 Harita üzerinde çalışma yapar. Kaynak okuma Anlatım
3 Kril harfleri, Kırgızlar ve Kırgız Edebiyatını tanır. Kaynak okuma Anlatım
4 Kırgızca genel ses bilgisi özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
5 Metinler üzerinde alıştırma yapar. Kaynak okuma Anlatım
6 Metinler üzerinde alıştırma yapar. Kaynak okuma Anlatım
7 Kırgızca genel biçim bilgisi özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Kırgızca genel biçim bilgisi özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
10 Kırgızca genel biçim bilgisi özelliklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
11 Metinler üzerinde alıştırma yapar. Kaynak okuma Anlatım
12 Metinler üzerinde alıştırma yapar. Kaynak okuma Anlatım
13 Metinler üzerinde alıştırma yapar. Kaynak okuma Anlatım
14 Genel tekrar yapar. Kaynak okuma Anlatım
15 Genel tekrar yapar. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar