DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkbilim Kuramları ve Halk Edebiyatı Metinleri II TDE   864 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı halkbilimi yöntem ve tekniklerini öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Halkbilim kuram ve yöntemlerinin analizi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk bilimi yöntem ve tekniklerini kavrar.
2) Kuramsal çerçevede metinleri analiz eder.
3) Kuramsal çerçevede metinleri çözümler.
4) Avrupa'daki halk bilimi çalışmalarını kavrar.
5) Erken dönem halk bilimi kuramlarını yorumlar.
6) Tarihi-coğrafi Fin kuramını analiz eder.
7) Uygulamalı halk bilimi çalışmalarını analiz eder.
8) Masal tipleri kataloğunu yorumlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Avrupa'da halkbilimi çalışmalarına genel bir bakış Kaynak Okuma
2 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Mitolojik Teori Kaynak Okuma
3 Tarihi Coğrafi Fin Kuramı Uygulamaları Kaynak Okuma
4 Axel Olrik'in Epik Yasaları Kaynak Okuma
5 Antti Aarne'nin Masal Tipleri Kataloğu Kaynak Okuma
6 Stith Thompsonun Halk Edebiyatı Motif İndeksi Kaynak Okuma
7 Tarihi Coğrafi Fin Kuramının oluşumu ve temel kavramlarının ortaya konulması Kaynak Okuma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
9 Bağlam Merkezli Halkbilim Kuram ve Yöntemleri Kaynak Okuma
10 İşlevsel Halk Bilimi Kuram ve Yöntemi Kaynak Okuma
11 Uygulamalı Halkbilim Araştırmaları Kaynak Okuma
12 Uygulamalı Halkbilim Araştırmaları Kaynak Okuma
13 Uygulamalı Halkbilim Araştırmaları Kaynak Okuma
14 Uygulamalı Halkbilim Araştırmaları Kaynak Okuma
15 Uygulamalı Halkbilim Araştırmaları Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar