DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkbilim Kuramları TDE   863 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı halkbilimi yöntem ve tekniklerini öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Halkbilim kuram ve yöntemlerinin analizi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk bilimi yöntem ve tekniklerini kavrar.
2) Kuramsal çerçevede metinleri analiz eder.
3) Kuramsal çerçevede metinleri çözümler.
4) Halk bilimi derleme yöntemlerini kavrar.
5) Erken dönem halk bilimi kuramlarını yorumlar.
6) Psikoanalitik halkbilimi kuramını analiz eder.
7) İşlevsel halk bilimi kuramını analiz eder.
8) Sözlü kompozisyon teorisini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyede ve dünyada halk edebiyatı yöntem ve teknikleri üzerine yapılan çalışmalar Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Halk edebiyatı yöntem ve tekniklerinin ortaya konulması Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Halk edebiyatı araştırmalarında yöntem ve teknikleri kullanmanın önemi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Halk biliminde kullanılan çeşitli yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Halk biliminde yöntem ve tekniklerin kullanımındaki karşılaşılan problemler Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Derleme yöntem ve teknikleri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Tarihi Coğrafi Fin Kuramının oluşumu ve temel kavramlarının ortaya konulması Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Tarihi Coğrafi Fin Kuramı Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Yapısal Halkbilimi Kuramının oluşumu ve temel kavramlarının ortaya konulması Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Yapısal Halkbilimi Kuramı Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Psikoanalitik Halkbilimi Kuramı Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 İşlevsel Halkbilimi Kuramını Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Sözlü Kompozisyon Teorisi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Sözlü Kompozisyon Teorisi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar