DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Nazım II TDE   856 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Türk Edebiyatında kaside nazım şeklinin tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimini değişik yüzyıllardan seçilmiş örnek metinlerden yararlanarak tanıtmak, kaside konulu akademik makaleleri inceleyip değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Eski Türk Edebiyatında Kaside konusu işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kasidenin tanımını ve tarihçesini kavrar.
2) Kasidenin biçim özelliklerini tanır.
3) Kasidenin sanat değerini kavrar.
4) Kasideleri değerlendirir.
5) Kasidelerde sosyal hayatı ayırt eder.
6) Kasideyi diğer nazım türlerinden ayırt eder.
7) Kaside ile ilgili ana kaynakları tanır.
8) Farklı kaside örneklerini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kasidenin tanımı ve tarihçesi. Kaynak Okuma. Anlatım
Soru-Cevap
2 Kasidenin biçim özellikleri. Kaynak Okuma. Anlatım
Soru-Cevap
3 Kaside türleri. Kaynak Okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kasidenin sunuluşu. Kaynak Okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kasidenin değerlendirilişi. Kaynak Okuma. Anlatım
6 Kasidelerde sosyal hayat. Kaynak Okuma. Anlatım
Soru-Cevap
7 Kasidelerde sosyal hayat. Kaynak Okuma. Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Kalem Kasideleri. Metin inceleme. Alıştırma ve Uygulama
10 Cem Sultanın Frengistan Kasidesi. Metin inceleme. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Arpa Kasideleri ve Necatinin Arpa Kasidesi. Metin inceleme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Bakinin Sünbül Kasidesi. Metin inceleme. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Bağdatlı Ruhinin Mektup Kasidesi. Metin inceleme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Fuzulinin Bağdat Kasidesi. Metin inceleme. Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Nefinin Hotin Kasidesi. Metin inceleme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar