DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Söz Varlığı TDE   846 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Modern Türk dil ve lehçelerinin sözvarlığını karşılaştırmalı olarak inceleyerek lehçeler arası yakınlıkları görmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Modern Türk dil ve lehçelerinin sözvarlığını karşılaştırmalı olarak inceleme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir dilin sözvarlığının öğelerini tanır.
2) Türk dil ve lehçelerinin tasnifinde sözvarlığının yerini ayırt eder.
3) Türk dil ve lehçelerinin sözvarlığı bakımından birleşen ve ayrışan yanlarını kavrar.
4) Tarihi lehçeler ile günümüz lehçeleri arasındaki ilgiyi kavrar.
5) Lehçe ilişkilerini tanır.
6) Tarihi lehçeler ile günümüz lehçeleri arasındaki farkı ayırt eder.
7) Bir dilin sözvarlığının öğelerini ayırt eder.
8) Türk dil ve lehçelerinin sözvarlığını kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözvarlığı teriminin tanımı, kapsamı kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Lehçe, dil, ağız terimlerinin anlamları ve terimlerle ilgili tartışmalar. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Karşılaştırmalı sözvarlığı çalışmalarının amaçları, faydaları, verileri. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Türk dil ve lehçelerinde sayı adları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Türk dil ve lehçelerinde organ adları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Türk lehçelerinde akrabalık adları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Türk dil ve Lehçelerinde hayvan adları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Türk dil ve lehçelerinde büyük kavramını karşılayan sözvarlığı kaynak okuma
10 Türk dil ve lehçelerinde atasözleri kaynak okuma Yazılı Sınav
11 Türk dil ve lehçelerinde deyimler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Türk dil ve lehçelerinde edatlar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Türk dil ve lehçelerinde fiiller kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Türk dil ve lehçelerinde alıntı sözler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Türk dil ve lehçelerinde alıntı sözler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar