DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı Şerh Metinleri I TDE   839 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski ve yeni müelliflerin divan ve mesnevi şerhlerini okuyup inceleyerek, öğrencinin şerh metinlerini tanıması ve birikimini geliştirmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste Tahirül-Mevlevi Mesnevi Şerhi Abdulbaki Gölpınarlı Mesnevi Şerhi Ahmed Avni Konuk Mesnevi-i Şerif Şerhi Sudi-i Bosnevi Hafız Divanı Şerhi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlanın Fuzuli Divanı Şerhi işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Türk kültür ve edebiyatındaki şerh eserlerini tanır.
2) Eskiden medreselerde okutulan Mesnevi-i Manevi, Bostan ve Gülistan, Divan-ı Hafız şerhlerini tanır.
3) Mevlana'nın Mesnevisi'nin 18 beytini kavrar.
4) Mevlana'nın Mesnevisi'nin şerhlerinin karşılaştırılmasıyla şarihleri, birikimleriyle tanır.
5) Mesnevi şerh yöntemlerini kavrar.
6) Şerh ile ilgili çalışmaları tanır.
7) Şerh, tercüme kavramlarını ayırt eder.
8) Geleneksel şerh ile modern şerh arasındaki farkları kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahirül-Mevlevi Mesnevi Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
2 Tahirül-Mevlevi Mesnevi Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
3 Abdulbaki Gölpınarlı - Mesnevi Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
4 Abdulbaki Gölpınarlı - Mesnevi Şerhi Kaynak Okuma Soru-Cevap
5 Fuzuli Gül Kasidesi, Kortantamer Kaynak Okuma Anlatım
6 Zati, Kime yansam suz-ı dilden yüreği biryan olur Kaynak Okuma Anlatım
7 Ahmed Avni Konuk'un Mesnevi-i Şerif Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Ahmed Avni Konuk'un Mesnevi-i Şerif Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
10 Ahmed Avni Konuk'un Mesnevi-i Şerif Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
11 Sudi-i Bosnevi Hafız Divanı Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
12 Sudi-i Bosnevi Hafız Divanı Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
13 Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan - Fuzuli Divanı Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
14 Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan - Fuzuli Divanı Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
15 Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan - Fuzuli Divanı Şerhi Kaynak Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar