DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Kuramları II TDE   838 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı edebiyat kuramlarının edebiyata getirdikleri farklı yaklaşımları kavratıp çağdaş kuramları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği yazar merkezli,okur merkezli ve yapısalcı kuramları incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazar merkezli kuramları tanır.
2) Yazar merkezli kuramları kavrar.
3) Eser merkezli kuramları tanır.
4) Eser merkezli kuramları kavrar.
5) Çağdaş kuramların edebiyata yaklaşımlarındaki olanakları kavrar.
6) Çağdaş kuramların edebiyata yaklaşımlarındaki sınırları kavrar.
7) Farklı kuramların edebiyat incelemelerinde nasıl kullanılabileceğini kavrar.
8) Farklı kuramların edebiyat incelemelerinde nasıl kullanılabileceğini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikanalitik edebiyat kuramı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Freud'un Sanat ve Sanatçılar adlı eseri ekseninde psikanalitik okumanın sınırlarını tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Freud'un Sanat ve Sanatçılar adlı eseri ekseninde psikanalitik okumanın sınırlarını tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eagleton'ın yapısalcı, göstergebilimsel ve psikanalitik kurama yönelik eleştirilerini tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Eagleton'ın yapısalcı, göstergebilimsel ve psikanalitik kurama yönelik eleştirilerini tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Postmodern kuram. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Steven Best, Douglas Kellner'in Postmodern Teori adlı eserinden yola çıkarak postmodern kuramı tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Steven Best, Douglas Kellner'in Postmodern Teori adlı eserinden yola çıkarak postmodern kuramı tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Steven Best, Douglas Kellner'in Postmodern Teori adlı eserinden yola çıkarak postmodern kuramı tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Jameson ve postmodern kurama dönük eleştiriler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Jameson'ın Postmodernizm adlı eserinin tartışlması. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Genel değerlendirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar