DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II TDE   836 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk edebiyatında özellikle anlatı türlerinde 1990 sonrasında ortaya çıkan yeni eğilimleri tanıtmak; son dönem roman ve öykü yazarlarını tanıtmak; postmodern düşüncenin Türk edebiyatındaki yansımalarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Türk romanının 1990 sonrasındaki gelişim çizgisi, Postmodern anlatı stratejisinin Türk romanında nasıl ve ne ölçüde uygulandığı, Postmodern Türk romanlarındaki ölçüt sorunu, Postmodernizm dışı roman üretimidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk romanının 1990 sonrasındaki gelişim çizgisini saptar.
2) Türk romanının 1990 sonrasındaki gelişim çizgisini kavrar.
3) Postmodern anlatı stratejisinin Türk romanında nasıl uygulandığını kavrar.
4) Postmodern anlatı stratejisinin Türk romanında ne ölçüde uygulandığını kavrar.
5) Postmodern Türk romanlarındaki ölçüt sorununu tartışır.
6) Roman analizi yapar.
7) Postmodernizm dışı roman üretimini tartışır.
8) Roman analizi yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orhan Pamuk'un Türk edebiyatındaki yeri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Masumiyet Müzesi romanının çözümlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Masumiyet Müzesi romanının çözümlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Elif Şafak ve Aşk Romanı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Aşk romanının çözümlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fantastik roman ve Nazlı Eray. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nazlı Eray'ın Ay Falcısı romanı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Postmodern kanon dışında yazan roman yazarlarımız. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Leyla Erbil'in romancılığı ve Kalan romanı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tahsin Yücel'in romancılığı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tahsin Yücel'in Gökdelen romanı. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Günümüz Türk romanının görünümü üzerinde genel bir değerlendirme ve tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Günümüz Türk romanının görünümü üzerinde genel bir değerlendirme ve tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Günümüz Türk romanının görünümü üzerinde genel bir değerlendirme ve tartışma. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar