DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimattan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı II TDE   834 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemi metinleriyle tiyatro kuramı oluşturmak ve dönemin tiyatro anlayışını tanımaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Servet-i Fünun'dan Miili Edebiyata kadar olan süreçteki tiyatro konusunda ileri sürülen görüşlerin incelerek dönemin tiyatro kuramının oluşturulmasına ilişkin öğrenciyi bilgilendirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Servet-i Fünun dönemindeki tiyatro anlayışı hakkında bilgi sunar
2) Servet-i Fünun dönemindeki tiyatro anlayışını kavrar
3) Milli edebiyat dönemindeki tiyatro anlayışı hakkında bilgi sunar
4) Milli edebiyat dönemindeki tiyatro anlayışını kavrar
5) Dönemin tiyatro anlayışını değerlendirir
6) Dönemin tiyatro anlayışını değerlendirir
7) Metin analizi yapar.
8) Metin analizi yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servet-i Fünun'da tiyatro (Genel, yazar, oyun) Kaynak okuma Tartışma
2 Cenap Şehabettin'in tiyatro görüşleri Kaynak okuma Soru-Cevap
3 Cenap Şehabettin'in oyunları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Hüseyin Suat Yalçın'ın tiyatro görüşleri Kaynak okuma Tartışma
5 Hüseyin Suat Yalçın'ın oyunları Kaynak okuma Soru-Cevap
6 Mehmet Rauf'un tiyatro görüşleri Kaynak okuma Tartışma
7 Mehmet Rauf'un oyunları Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Şehabettin Süleyman'ın tiyatro görüşleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Şehabettin Süleyman'ın oyunları Kaynak okuma Tartışma
11 Tahsin Nahit'in tiyatro görüşleri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Tahsin Nahit'in oyunları Kaynak okuma Soru-Cevap
13 Beş Hececiler ve Tiyatro (görüşler, oyunlar) Kaynak okuma Tartışma
14 Manzum tiyatro Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Musahipzade Celal, İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar