DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı I TDE   833 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi metinleriyle tiyatro kuramı oluşturmak ve dönemin tiyatro anlayışını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde tiyatro üzerine ileri sürülen görüşleri incelemek, metinler aracılığıyla tiyatro kuramını tanımaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanzimat dönemindeki tiyatro anlayışını kavrar.
2) Servet-i Fünun dönemindeki tiyatro anlayışını kavrar.
3) Fecr-i Ati dönemindeki tiyatro anlayışını kavrar
4) Tiyatro üzerine öne sürülen görüşleri tartışır
5) Tiyatro üzerine öne sürülen görüşleri tartışır
6) Metinler aracılığıyla tiyatro kuramını tanır.
7) Metin analizi yapar.
8) Metin analizi yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tiyatronun hayatımıza girişi (Bina, seyirci, oyuncu, eser) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Tanzimat tiyatrosuna genel bir bakış (Yazar ve oyun) Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 İlk oyunlarımız (Şair Evlenmesi ve öncesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Namık Kemal'in tiyatro görüşleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Mukaddime-i Celal ve diğer makalelerde Nmaık Kemal'in tiyatro görüşleri Kaynak okuma Soru-Cevap
6 Namık Kemal'in oyunları Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Recaizade Mahmud Ekrem'in tiyatro görüşleri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Recaizade Mahmud Ekrem'in oyunları Kaynak okuma Soru-Cevap
10 Abdülhak Hamit'in tiyatro görüşleri (Önsözler, mektuplar) Kaynak okuma Soru-Cevap
11 Abdülhak Hamit'in oyunları Kaynak okuma Tartışma
12 Ahmet Mithat'ın tiyatro görüşleri ve oyunları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Şemsettin Sami'nin tiyatro görüşleri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Şemsettin Sami'nin oyunları Kaynak okuma Soru-Cevap
15 Ebuzziya Tevfik'in tiyatro görüşleri Kaynak okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar