DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimat'tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı I TDE   831 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı şiirle ilgili Tanzimat ve Servet-i Fünun ileri sürdükleri görüşlerin ele alınması, bu konudaki makale ve kitapların okunup incelenmesi, şiirle ilgili kuramsal bilginin oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şiirle ilgili Tanzimat ve Servet-i Fünun ileri sürdükleri görüşler, bu konudaki makale ve kitaplar, şiirle ilgili kuramsal bilgidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanzimat şiirini tanır.
2) Tanzimatın şair kadrosunu tanır.
3) Kadroların şiirle ilgili öne sürdükleri görüşleri inceler.
4) Tanzimat şiirinin genel özelliklerini tanır.
5) Şiirlerden örnekler sunar
6) Dönemin genel değerlendirmesini yapar
7) Şiir analizi yapar
8) Şiir analizi yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanzimattan Milli Edebiyata şiir kaynakçası oluşturma Kaynak okuma Tartışma
2 Kaynakçanın genel değerlendirmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Tanzimat şiirinde önsözler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Şinasi ve şiir Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Namık Kemal, Tahrib-i Harabat Kaynak okuma Tartışma
6 Takib Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Bahar-ı Daniş ve İrfan Paşa Mektubu Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Zemzeme Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Demdeme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Beşir Fuad Hayal Gerçek şiir tartışmaları Kaynak okuma Tartışma
12 Abdülhak Hamit Tarhan Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Kafiye tartışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kafiye tartışmaları Kaynak okuma
15 Dönemin değerlendirilmesi ve sonuç (metnı) oluşturulması Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar