DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı I TDE   829 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Tanzimat ve Servet-i Fünun Yazarlarının makale,önsöz, kitaplarında yer alan roman ve öykü konusundaki görüşlerinin değerlendirilip, kuramsal çerçevenin oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Tanzimat dönemi romanı, Tanzimat dönemi öyküsü kavranır. Servet-i Fünun romanı Servet-i Fünun öyküsü, Tanzimat dönemi santçıları ve görüşleri, Servet-i Fünun sanatçıları, Servet-i Fünun sanatçılarının roman görüşleri, Servet-i Fünun sanatçılarının öykü görüşleri, Tanzimat roman kaynakçası, Servet-i Fünun kaynakçasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanzimat dönemi romanını tanır.
2) Tanzimat dönemi öyküsünü kavrar.
3) Servet-i Fünun romanını tanır.
4) Servet-i Fünun öyküsünü kavrar.
5) Tanzimat dönemi sanatçıları ve görüşleri hakkında bilgi sunar.
6) Servet-i Fünun sanatçılarını tanır.
7) Servet-i Fünun sanatçılarının roman görüşlerini kavrar.
8) Servet-i Fünun sanatçılarının öykü anlayışı hakkında bilgi sunar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanzimattan Milli Edebiyata roman kaynakçası oluşturma Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Tanzimattan Mili Edebiyata roman kaynakçasının genel değerlendirmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Namık Kemal, İntibah Mukaddemesi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Namık Kemal, Celal Mukaddemesi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Ahmet Midhat Efendi, Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Ahmet Midhat Efendi, Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Tanzimat romanı önsözleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Tanzimat romanı önsözleri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Halit Ziya Uşaklıgil, Hikaye Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Halit Ziya Uşaklıgil, Hikaye Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Mehmet Rauf, Bizde Roman Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Mehmet Rauf, Bizde Roman Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Tanzimattan Milli Edebiyata romanın sonuç değerlendirmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Tanzimattan Milli Edebiyata romanın sonuç değerlendirmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar