DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Edebiyatı Mensur Türler II TDE   828 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Türk Edebiyatı dönemine ait mensur türler ve özelliklerinin örnek metinlerden yola çıkılarak tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste Divan Edebiyatı dönemi nesri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Letaifnameler ve özelliklerini kavrar.
2) Evliya Çelebinin seyahatnamesi ve özelliklerini kavrar.
3) Hac seyahatnameleri ve özelliklerini tanır.
4) Sefaretnameler ve özelliklerini açıklar.
5) Divan edebiyatında mensur hikayeleri ve özelliklerini kavrar.
6) Hikaye metinlerini dil ve üslup açısından değerlendirir.
7) Fetihnameler ve özelliklerini kavrar.
8) Tarihler ve özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Letaifnameler ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
2 Örnek Letaifname metinlerinin incelenmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
3 Seyahatnameler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
4 Evliya Çelebinin seyahatnamesi ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
5 Arap harfli seyahatname metni üzerinde inceleme çalışmaları. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hac seyahatnameleri ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
7 Seyahatnameleri konu edinen makalelerin değerlendirilmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Sefaretnameler ve özellikleri Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
10 Divan edebiyatında mensur hikayeler ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
11 Arap harfli mensur hikaye metinleri üzerinde inceleme çalışmaları. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
12 Hikaye metinlerinin dil ve üslup açısından değerlendirilmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
13 Fetihnameler ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
14 Tarihler ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
15 Aşık Paşanın Tevarih-i Al-i Osmanından örnek metinler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar