DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Edebiyatında Mensur Türler I TDE   827 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Türk Edebiyatı dönemi nesrinin özellikleri, tarihi gelişimi, nesir üslupları ve mensur eser türlerinden biyografik eserlerin, tezkirelerin, münşeat mecmualarının özelliklerinin örneklerden yola çıkılarak tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste Divan Edebiyatı dönemi nesri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Divan edebiyatı dönemi nesrinin genel özelliklerini kavrar.
2) Divan edebiyatı dönemi nesir örneklerinin biçim, içerik, dil ve üslup özelliklerini kavrar.
3) Divan edebiyatı döneminde yazılmış mensur eser türlerini tanır.
4) Divan edebiyatı döneminde yazılmış mensur biyografik eserleri kavrar.
5) Tezkirelerin yapısal özelliklerini kavrar.
6) Tezkirelerde dil ve üslup özelliklerini ayırt eder.
7) Münşeat mecmualarını tanır.
8) Divan dibaceleri ve özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Divan edebiyatı dönemi nesrinin genel özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
2 Divan edebiyatı nesrinin tarihi gelişimini anlatan makaleler Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
3 Divan edebiyatı dönemi nesir örneklerinin biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
4 Divan edebiyatı döneminde yazılmış mensur eser türlerinin tanıtımı. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
5 Divan edebiyatı döneminde yazılmış mensur biyografik eserler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
6 Tezkirelerin yapısal özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
7 Tezkirelerde dil ve üslup. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Örnek tezkire metinlerinin incelenmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
10 Değişik yüzyıllarda yazılmış tezkire metni örneklerinin benzer ve farklı yönleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
11 Divan edebiyatı döneminde mektup. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
12 Münşeat mecmuaları ve önemi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
13 Örnek mektup metinlerinin incelenmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
14 Mektup yazma geleneği ve münşeatlarla ilgili makalelerin değerlendirilmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
15 Divan dibaceleri ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar