DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Türkçesinin Sorunları II TDE   820 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türkiye Türkçesi gramer sorunlarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve Türkiye Türkçesiyle ilgili sorunlara çözüm önerileri getirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkçenin sesleri, vurgu ve tonlama, yazım (imla) sorunları, terim sorunları ve dilbilgisi terimleri, kitle iletişim araçlarında dil kullanımı, Türkçede kelime kavram anlam ilişkileri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Türkçesindeki sorunlu konularını tanır.
2) Türkiye Türkçesinin güncel sorunlarını tanır.
3) Türkiye Türkçesindeki tartışmalı konularını değerlendirir.
4) Türkiye Türkçesiyle ilgili sorunlu konulara çözümler sunar.
5) Türkiye Türkçesiyle ilgili gramer kitaplarındaki bakış açılarını değerlendirir.
6) Türkiye Türkçesiyle ilgili monografik çalışmaları eleştirel bir gözle değerlendirir.
7) Sözdizimi kitaplarındaki terim kullanımlarını değerlendirir.
8) Onomastik bilimini tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk sözdizimi ve cümle tasnifini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
2 Türk sözdiziminde söz öbeklerinin sınıflandırılması sorununu kavrar. Kaynak okuma Anlatım
3 Türkçede dolaylı ve dolaysız anlatım cümlelerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
4 Türkçede nesne adlarıyla kurulan sıfat tamlamaları ve takısız tamlamaları kavrar. Kaynak okuma Anlatım
5 Türkçede düşüm ve eksiltiyi kavrar. Kaynak okuma Anlatım
6 Argo, küfür, gizli dil, jargon kavramlarını tanır. Kaynak okuma Anlatım
7 Kalıp anlatım, kalıp söz ve deyim ilişkisini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Onomastik bilimi açısından Türkçe kişi, yer, dağ, nehir adlarını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
10 Onomastik bilimi açısından Türkçe kişi, yer, dağ, nehir adları değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
11 Türkçede özleşme tarihi ve Türk Dil Kurumunu tanır. Kaynak okuma Anlatım
12 Türkçede özleşme tarihi ve Türk Dil Kurumunu tanır. Kaynak okuma Anlatım
13 Türkiye'de derleme çalışmaları ve tarihini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
14 Türkçenin sözvarlığı ve diğer dillerle olan etkileşimini tanır. Kaynak okuma Anlatım
15 Genel Değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar