DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Türkçesinin Sorunları I TDE   819 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türkiye Türkçesi gramer sorunlarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve Türkiye Türkçesiyle ilgili sorunlara çözüm önerileri getirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkçenin sesleri, vurgu ve tonlama, yazım (imla) sorunları, terim sorunları ve dilbilgisi terimleri, kitle iletişim araçlarında dil kullanımı, Türkçede kelime kavram anlam ilişkileri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Türkçesindeki sorunlu konularını tanır.
2) Türkiye Türkçesinin güncel sorunlarını tanır.
3) Türkiye Türkçesindeki tartışmalı konularını değerlendirir.
4) Türkiye Türkçesiyle ilgili sorunlu konulara çözümler sunar.
5) Türkiye Türkçesiyle ilgili gramer kitaplarındaki bakış açılarını değerlendirir.
6) Türkiye Türkçesiyle ilgili monografik çalışmaları eleştirel bir gözle değerlendirir.
7) Ses bilgisi kitaplarındaki terim kullanımlarını değerlendirir.
8) Şekil bilgisi kitaplarındaki terim kullanımlarını değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin seslerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
2 Ara seslerin, konuşma dilinin yazı diline yansımasını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
3 Vurgu ve tonlamayı kavrar. Kaynak okuma Anlatım
4 Vurgu ve tonlamayı kavrar. Kaynak okuma Anlatım
5 Yazım (imla) sorunlarını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
6 Yazım (imla) sorunlarını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
7 Yazım (imla) sorunlarını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Terim sorunları ve dilbilgisi terimlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
10 Terim sorunları ve dilbilgisi terimlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
11 Kitle iletişim araçlarında dil kullanımını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
12 Kitle iletişim araçlarında dil kullanımını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
13 Türkçede kelime kavram anlam ilişkilerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
14 Türkçede kelime kavram anlam ilişkilerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
15 Genel Değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar