DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağatayca II TDE   816 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Türk dili tarihinde Çağatayca olarak değerlendirilen tarihi Türk yazı dilini diğer tarihi yazı dillerinden ayırt edici özellikleri ile tanıtmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarihi bir Türk yazı dili olarak Çağataycanın tanınması ve incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ÖğrenciTürkçenin z/ş kolunun 15. Yüzyıldan sonra iki ana yazı dilinden biri olan Çağatayca (Doğu Türkçesi) yazı dilini tanır.
2) Bu dönemin dil ve edebiyatını daha önceki ve sonraki yazı dilleri ile kavrar.
3) Çağatay Türkçesinden sonra gelişen yazı dillerinin bu dönemle bağını açıklar.
4) Çağatay Türkçesinden sonra gelişen yazı dillerinin sözvarlığını tanır.
5) Çağataycanın klasik öncesi ve klasik dönemini , dönemin ses bilgisin, biçim bilgisni ve söz varlığını tanır.
6) Bu dönemin dil ve edebiyatını daha önceki ve sonraki yazı dillerinden ayırt eder.
7) Çağatay Türkçesinden sonra gelişen yazı dillerini tanır.
8) Çağataycanın klasik öncesi ve klasik döneminin birbirinden olan farkını ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağatayca döneminin tanıtımı , dönemin eserlerinin tanıtımı, dönemin eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi, dönem tarihinin incelenmesi, Çağatay Türkçesinin öncesi ve sonrası ile karşılaştırılması, Çağataycanın dönemlerinin tanıtılması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş yazma metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş yazma metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş yazma metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş yazma metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Babür Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Babürün Vekayiiinden seçilmiş metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Babürün Vekayiiinden seçilmiş metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Şeybani Han Divanından seçilmiş metin üzerinde anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Ebul-Gazi Bahadır Hanın Şecere-i Terakime adlı eserinin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Ebul-Gazi Bahadır Hanın Şecere-i Terakime adlı eserinin yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Bayram Han ve Sufi Allahyarın şiirlerinden yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Bayram Han ve Sufi Allahyarın şiirlerinden yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi , sözvarlığı çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar