DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Türkçesi I TDE   807 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, Eski Anadolu Türkçesi dönemi özgün metinlerini okuyabilme ve anlayabilme, ses, biçim, söz varlığı ve sözdizimi özelliklerini saptayarak inceleyebilmedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde sesbilgisel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilgisel çalışmalar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Anadolu Türkçesi: Selçuklu Dönemi Türkçesini tanır.
2) Eski Anadolu Türkçesi: Beylikler Dönemi Türkçesini tanır.
3) Eski Anadolu Türkçesi: Osmanlı Türkçesine geçiş devrini tanır.
4) Eski Anadolu Türkçesinin yazı özelliklerini kavrar.
5) Eski Anadolu Türkçesinin imla özelliklerini kavrar.
6) Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini kavrar.
7) Eski Anadolu Türkçesi metinlerini tanır.
8) Eski Anadolu Türkçesi metinlerini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersi ve işlenişi tanır. Kaynak okuma Anlatım
2 Oğuzların tarihi gelişimini tanır. Kaynak okuma Anlatım
3 Aşık Paşa'nın Garibname'sini tanır. Kaynak okuma Anlatım
4 Aşık Paşa'nın Garibname'sini tanır. Kaynak okuma Anlatım
5 Aşık Paşa'nın Garibname'sini tanır. Kaynak okuma Anlatım
6 Gülşehri'nin Mantıkut Tayr'ını tanır. Kaynak okuma Anlatım
7 Gülşehri'nin Mantıkut Tayr'ını tanır. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Gülşehri'nin Mantıkut Tayr'ını tanır. Kaynak okuma Anlatım
10 Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Züleyha'sını tanır. Kaynak okuma Anlatım
11 Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Züleyha'sını tanır. Kaynak okuma Anlatım
12 Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Züleyha'sını tanır. Kaynak okuma Anlatım
13 Nazmül Hilafiyyat Tercümesi'ni tanır. Kaynak okuma Anlatım
14 Nazmül Hilafiyyat Tercümesi'ni tanır. Kaynak okuma Anlatım
15 Nazmül Hilafiyyat Tercümesi'ni tanır. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar