DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Individualized Instructional Design in ELT ELT   823 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenme teori ve modellerini irdeleyerek bu kazanımların İngilizce öğretimi düzleminde yansıtılması ve bilinç uyandırılması.
Dersin İçeriği
Öğrenme teorileri, öğretim modelleri, İngilizcenin öğretiminde uygulanan modeller, modellerin saha çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ders katılımcıları öğrenme teorileri ve öğretim modelleri ile ilgili teorik bilgi sahibi olacaklar.
2) Öğrenme modelleri ve onlara ait pedagojik yaklaşımlar ile halihazırda yaşanılan eğitim ile ilgili sorunlara bakış açısı geliştirme ve çözüm yolları üretilme.
3) Dil öğretim saha çalışmalarını teorik bazlı irdeleyip değerlendirme yapmak.
4) Teorini pratiğe dökerek olası bağı kurabilmek.
5) Ders katılımcılarının her bir öğrenme modelini derinlemesine kavramaları.
6) Tüm modellerin ders kapsamında İnglizcenin öğretimindeki yeri, önemi ve potensiyel engelleri.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme kuramları ve modelleri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Portfolyo
2 Öğrenme Teori Temel Kavramları ve İnglizcenin öğretimi ile ilişkilendirilmesi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
3 Davranışçılık ve Bilişsel Öğrenme Kuramlarının İrdelenmesi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Yapılandırmacılık Kuramının İrdelenmesi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Davranışçılık ve öğrenme modellerinin dil öğretimindeki yeri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Bilişşsel Öğrenme Yaklaşımı ve öğretim modelleri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Yapılandırmacılık ve öğrenme modellerinin dil öğretimindeki yeri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
9 Öğrenme kuram ve modellerinin dil öğretiminde karşılaştırmalı analizi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Öğrenme kuramlarının detaylı değerlendirilmesi Bireysel çalışma, problem çözme, grup çalışması
11 Tartışma seansları. Bireysel çalışma, problem çözme, grup çalışması
12 Dersin öz geri bildirim süreci. Bireysel Çalışma
13 Ders boyunca oluşturulan bilimsel eserlerin takibi. Proje Temelli Öğrenme
14 Ders boyunca oluşturulan bilimsel eserlerin takibi. Proje Temelli Öğrenme
15 Ders boyunca oluşturulan bilimsel eserlerin takibi. Project design
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar