DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme kuramları ve modelleri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Portfolyo
2 Öğrenme Teori Temel Kavramları ve İnglizcenin öğretimi ile ilişkilendirilmesi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
3 Davranışçılık ve Bilişsel Öğrenme Kuramlarının İrdelenmesi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Yapılandırmacılık Kuramının İrdelenmesi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Davranışçılık ve öğrenme modellerinin dil öğretimindeki yeri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Bilişşsel Öğrenme Yaklaşımı ve öğretim modelleri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Yapılandırmacılık ve öğrenme modellerinin dil öğretimindeki yeri Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
9 Öğrenme kuram ve modellerinin dil öğretiminde karşılaştırmalı analizi Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Öğrenme kuramlarının detaylı değerlendirilmesi Bireysel çalışma, problem çözme, grup çalışması
11 Tartışma seansları. Bireysel çalışma, problem çözme, grup çalışması
12 Dersin öz geri bildirim süreci. Bireysel Çalışma
13 Ders boyunca oluşturulan bilimsel eserlerin takibi. Proje Temelli Öğrenme
14 Ders boyunca oluşturulan bilimsel eserlerin takibi. Proje Temelli Öğrenme
15 Ders boyunca oluşturulan bilimsel eserlerin takibi. Project design
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar