DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminar ELTS   800 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı doktora öğrencilerinin alanla ilgili seçtikleri bir konuda ayrıntılı araştırma yapıp çalışmalarını bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerine sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Alanla ilgili problem bulma ve uygun araştırma yöntemleri ile çalışma yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler çalışma yapacakları alana uygun araştırma yöntemlerini ve veri toplama araçlarını geliştirebilir
2) Öğrenciler yapılan çalışmaları eleştirel olarak değerlendirebilir
3) Öğrenciler etik değerler çerçevesinde çalışmasını sürdürebilir
4) Öğrenciler alan yazında var olan çalışmalara yeni bir bakış açısı ile yaklaşabilir, çalışma yürütebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunu belirleme Bireysel çalışma
2 Konuyu araştırma Bireysel çalışma
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Bireysel çalışma
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Bireysel çalışma
5 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Bireysel çalışma
6 Kaynakları daraltma beyin fırtınası
7 Kaynakları daraltma beyin fırtınası
8 Ara Sınav ödev
9 Bilgilerin değerlendirilmesi tartışma
10 Bilgilerin analiz edilmesi tartışma
11 Öneriler geliştirme soru cevap
12 Öneriler geliştirme soru cevap
13 Rapor hazırlama individual work
14 Rapor hazırlama individual work
15 Çalışmayı sunma grup çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları performans değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar