DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması ELT1   801 1 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin tez aşamasına geçmesinden itibaren tezin yazma koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel etik ve çalışma disiplinin öğrenciye aktarılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez çalışması için kuramsal altyapı kazanır.
2) Etik ilkeleri öğrenir.
3) Alanında güncel yayınları izlemeyi öğrenir.
4) Öğrenciye aktarılmaya çalışılan bilgi ve deneyimi inceler, yaşama uygulamaya çalışır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel çalışmaya giriş anlatım, tartışma
2 Araştırmanın doğası anlatım, tartışma
3 Sosyal bilimlerde çalışma anlatım, tartışma
4 araştırma yöntemi anlatım, tartışma, örnekleme
5 araştırma yöntemi anlatım, tartışma
6 veri toplama anlatım, tartışma
7 veri toplama anlatım, tartışma
8 Ara Sınav
9 literatür tarama anlatım, tartışma
10 literatür tarama anlatım, tartışma
11 veri analizi anlatım, tartışma
12 veri analizi anlatım, tartışma
13 veri analizi anlatım, tartışma
14 tezi yazma- ön taslak anlatım, tartışma
15 tez son hal anlatım, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar