DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Special Studies ELT1   800 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu ile ilgili literatürü inceleyip konu ile ilgili kapsamlı bir inceleme yapması, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel etik ve çalışma disiplinin öğrenciye aktarılması, Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri öğrenme, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara nasıl ve hangi yollarla ulaşacağını öğrenir.
2) Araştırma alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
3) Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusu ile ilgili kaynak taraması yapma bireysel çalışma
2 Tez konusu ile ilgili kaynak taraması yapma bireysel çalışma
3 Tez konusu ile ilgili kaynak taraması yapma bireysel çalışma
4 Tez konusu ile ilgili kaynak taraması yapma bireysel çalışma
5 Kaynakların okunması ve incelenmesi bireysel çalışma
6 Kaynakların okunması ve incelenmesi bireysel çalışma
7 Kaynaklarla ilgili outline hazırlama Outlining tartışma
8 Ara Sınav ödev
9 tez önerisi üzerinde çalışılması tartışma
10 tez önerisi üzerinde çalışılması bireysel çalışma
11 Danışman eşliğinde tez önerisi üzerinde çalışılması soru cevap
12 Tez önerisi taslağı üzerinde çalışma bireysel çalışma
13 Tez önerisi taslağı üzerinde çalışma bireysel çalışma
14 tez önerisinin sunumu grup çalışması
15 tez önerisinin sunumu grup çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar