DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Research Methods in ELT ELT   845 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler araştırma soruları ve hipotez geliştirebilecekler ve bunlara uygun veri toplama yöntem ve araçlarını seçebilecektir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin ardındaki prensipleri, epistemolojik ve ontolojik tartışmaları anlayabilecekler, ELT alanında yapılmış çalışmalara eleştirel gözle bakabilecekler, bu tür çalışmaların eksik ve güçlü yanlarını belirleyebileceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu ders, nitel ve nicel araştırma yöntemlerin, bu yöntemlerin arkasındaki epistemolojik ve ontolojik anlayışları, İngiliz Dili Eğitimi alanında yapılan araştırmalarda kullanılan yöntem ve araçları, araştırma etiği, araştırmada geçerlik ve güvenirlik gibi kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yöntemlerini tanır ve bu yöntemlerin ardındaki epistemolojik ve ontolojik varsayımları anlar.
2) Araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama yöntem ve araçlarını tanır ve bunların eksik ve güçlü yanlarını bilir.
3) Araştırma yöntemlerinde sık sık karşılaşılan ve araştırmada göz önünde bulundurulması gereken geçerlik, güvenirlik, genelleme, üçleme ve etik gibi kavramları tanır.
4) İngiliz dili eğitimi alanında akademik dergilerde yayınlanmış makalelerin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin eksik ve güçlü yönlerini belirleyebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Ders içeriğinin ve ders materyallerinin tanıtımı. Ders programı öğrencilere dağıtılacak. Anlatım
2 Araştırmanın doğası İlgili kaynaklardan okuma yaparak konu ile ilgili ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
3 Nicel araştırma yöntemleri ve pozitivizmin filozofik tartışması Nicel araştırmalar ve pozitivizm ile ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Tartışma
4 Nicel araştırma yöntemleri, eksik ve güçlü yanları Nicel araştırma yöntemlerinin eksik ve güçlü yanları ilgili okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Dil eğitimi alanından nicel araştırma yöntemlerine örnekler, deneysel araştırmalar, Ders öncesinde dil eğitim alanında yapılmış nicel araştırma yöntemleri kullanan çalışmalara örnek kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Nitel araştırma yöntemleri, eksik ve güçlü yanları İlgili kaynaklardan nitel araştırma yöntemleri hakkında araştırma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
7 Nitel veri toplama yöntem ve araçları - döküman analizi, görüşme yöntemi, gözlem Döküman analizi, görüşme yöntemi ve gözlem ile ilgili okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Derste tartışılan konuları gözden geçirmek Yazılı Sınav
9 Disiplinler arası ve Çoklu yöntemler kullanılan çalışmalar Çoklu yöntem kullanılmış araştırmalara örnekler bularak okumak Grup Çalışması
10 Öğrenci sunumları: araştırmada geçerlik, güvenirlik, genelleme ve etik Geçerlilik, güvenirlik, genelleme ve etik konuları ile ilgili okuma yapmak Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Dil eğitimi alanında yapılan çalışmalardan örnek araştırma sorunları ELT alanında yapılmış çalışmalarla ilgili örnek makaleler bulmak ve okumak Tartışma
Grup Çalışması
12 Öğrenci sunumları: dil eğitimi alanında daha önce yapılmış çalışmalardan örnekler Örnek çalışmalarla ilgili okuma yapmak ve slide hazırlama Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Öğrenci sunumları: dil eğitimi alanında daha önce yapılmış çalışmalardan örnekler Örnek çalışmalarla ilgili okuma yapmak ve slide hazırlama Soru-Cevap
Grup Çalışması
14 Konuk konuşmacı - ELT alanında yapılmış çalışmalardan örnekler Konuk konuşmacının önerisi doğrultusunda okuma yapmak Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Konuk konuşmacı - ELT alanında yapılmış çalışmalardan örnekler Reading about the topics the guest speaker will suggest Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav (vize) Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar