DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Contrastive and Corpus Driven Interlanguage Error Analysis ELT   835 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cem CAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders İngilizce ve Türkçenin karşılaştırılması ile İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenicilerin İngilizce aradillerine odaklanarak, karşıtsal ve derlem tabanlı hata çözümlemesi üzerine gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders İngilizce ve Türkçenin karşılaştırılması ile İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenicilerin İngilizce aradillerine odaklanarak, karşıtsal ve derlem tabanlı hata çözümlemesi üzerine gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Dersin uygulamalı bölümünde aşağıdaki derlemler üzerinde çözümlemeler yapılacaktır: Cambridge Öğrenici Derlemi Uluslararası Öğrenici İngilizcesi Derlemi Cambridge Akademik Dil Derlemi İngilizce Görünüm Projesi Derlemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derlem Dibilimine ait temel kavramların edinimi
2) Hata çözümlemesine ait daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesi
3) Karşıtsal çözümleme ile derlem tabanlı çözümleme ilişkisi ve ayrışmaları
4) Delem tabanlı çözümlemede CQL
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derlembilime giriş ve temel kavramlar Ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Derlembilim araçları ve çözümlemede kullanılan yazılımlar Ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Derelembilim ve tanıklıdizin oluşturma Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Derelembilimde kullanılan etiketleme araçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Drlem oluşturma ve kuralları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Dilbilim araştırmalarında derlembilimin yeri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Karşıtsal çözümleme ve yabancı dil eğitimde kullanımı Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel tekrar Ödev
9 Dilbigisel yapıların karşılaştırılmasında yapılan işlemler: Türkçe ve İngilizce Ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Geleneksel hata çözümlemesi Kuramların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Derlem tabanlı hata çözümlemesi: Cambridge Öğrenici Derlemi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Derlem tabanlı hata çözümlemesi: Cambridge Öğrenici Derlemi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Derlem tabanlı hata çözümlemesi: Uluslararası Öğrenici Derlem Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Derlem tabanlı hata çözümlemesi: İngilizce Öğrenici Profili Derlemi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Derlem tabanlı hata çözümlemesi: Sayısal çözümleme ve Log Likelihood Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar