DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psychology of Language Learning ELT   833 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Jülide İNÖZÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri dil öğrenme sürecinin duyuşsal boyutu hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders dil öğrenme psikoloji alanına ait temel kuramları ve konuları içermektedir. Dil öğrenme sürecinin duyuşsal boyutunu oluşturan motivasyon, tutum, öz-güven gibi konular üzerinde durulur. Bireysel farklılıkların dil öğrenme sürecine etkileri bir diğer konu başlığıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler dil öğrenme sürecine etki eden bireysel farklılıkların farkına varır
2) Öğrenciler dil öğrenme sürecinin farklı boyutlarını analiz edebilir ve buna göre bakış açısı geliştirir
3) Öğrenciler dil öğrenme psikolojisini tanımlayan kuramları öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dil öğrenme ekolojisi anlatım ve tartışma Anlatım
Tartışma
2 mediation teorisi ve öğretmen rolü anlatım
3 dil öğrenme sürecinde fırsatlar soru cevap
4 dil öğrenme sürecinde grup dinamikleri tartışma
5 öğrenen benliği ve rolü beyin fırtınası
6 öğrenci kimliği ve rolü anlatım
7 öğrenen etmenliği ve rolü tartışma
8 Ara Sınav ödev
9 motivasyon öz-kontrolü bireysel çalışma
10 kişilik özellikleri ve rolü tartışma
11 dil öğrenme inançları soru-cevap
12 iletişimde isteklilik okuma
13 dil öğreniminde duyguların rolü tartışma
14 dil öğrenme ve vizyon oluşturma grup çalışması
15 iyi-olma tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar