DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Classroom Discourse in Action and Teacher Development ELT   832 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rana YILDIRIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretmede önemli olan, dil, iletişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda derstte sınıf söyleminin/sınıf içi iletişimin ana özellikleri ve yapısı, -sınıf söyleminin öğrenme ve öğretmeyle ilişkisi, -sınıf söyleminin incelenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve -sınıf içi iletişim yetisi konuları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretmede önemli olan, dil, iletişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda derstte sınıf söyleminin/sınıf içi iletişimin ana özellikleri ve yapısı, -sınıf söyleminin öğrenme ve öğretmeyle ilişkisi, -sınıf söyleminin incelenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve -sınıf içi iletişim yetisi konuları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf söylemi hakkında farklı açılardan bilgi sahibi olmaları
2) etkili bir öğretim için önemli olan dil, iletişim ve öğrenmede dil ve iletişim arasındaki ilişkinin farkına varmaları
3) sınıf söylemini çalışmada kullanılan farklı yaklaşımları değerlendirebilmeleri
4) sınıf iletişimi yetisi kavramı hakkında farkındalık oluşturmaları
5) sınıf iletişimi yetisi kavramı hakkında araştırma, değerlendirme ve yansıtma yapmaları beklenmektedir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction: Nature of Classroom Interaction Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Classroom Discourse and Teaching makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Classroom Discourse and Learning makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Approaches to studying classroom discourse makale okuma
5 Approaches to studying classroom discourse makale okuma
6 Alternative approaches to studying classroom discourse makale okuma
7 Enhancing understandings of classroom discourse makale okuma
8 Ara Sınav Ödev
9 The SETT Framework makale okuma
10 The SETT Framework makale okuma
11 Classroom discourse as reflective practice makale okuma
12 Classroom interactional competence makale okuma
13 Classroom interactional competence makale okuma
14 Classroom Discourse: Looking back makale okuma
15 Classroom Discourse: Future Directions makale okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar