DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Leadership and Management in ELT ELT   829 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İngiliz dili eğitiminde kuramsal, uygulama ve araştırma düzeylerinde, liderlik ve yöneticilik alanlarında temel kavramları ve uygulamaları öğretir.
Dersin İçeriği
İngiliz dili eğitiminde liderlik ve yöneticilik uygulamaları ile ilgili iyi örnekleri sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngiliz dili eğitiminde liderlik ve yöneticilik uygulamaları ile ilgili temel kavramları tanır
2) Etkili liderlerin niteliklerini anlar
3) Stratejik ve finansal planlama ve yönetim prensiplerini ve uygulamalarını analiz eder.
4) İngiliz dili eğitimi mesleğinde zaman yönetimi stratejilerini değerlendirir
5) Etkili bir toplantı yönetiminin planlanması ve uygulanmasını anlar
6) Ulusal ve uluslararası bağlamda liderlik ve yöneticilik uygulamalarını bilir
7) Eğitim alanında liderlik ve yöneticilik uygulamaları ile ilgili stratejileri anlar ve değerlendirir
8) Bir kurumum (okulun) nasıl işlediği ve nasıl yapılandırıldığını anlar ve analiz eder
9) Eğitim reformu, değişim yönetimi ve kişisel yönetim gibi konuları kavrar
10) Yönetimsel kuramlar ve uygulamaları anlar
11) Liderlik ve yöneticilik alanında iyi uygulamaları anlar ve değerlendirir
12) Yönetimsel kuramlar ve uygulamaları analiz eder
13) Liderlik ve yöneticilik becerilerini anlar ve analiz eder
14) Türkiye ve diğer ülkelerde liderlik ve yöneticilik uygulamalarını değerlendirir
15) Liderlik ve yöneticilik alanında temel kavram ve uygulamaları kritik olarak değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngiliz dili eğitiminde liderlik ve yöneticilik uygulamaları ile ilgili temel kavramlar Kitaptan ilgili bölümü okumak Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
2 Etkili liderlerin nitelikleri Özet çıkartmak Benzetim
Örnek Olay
Proje / Tasarım
Portfolyo
3 Stratejik ve finansal planlama ve yönetim Listelemek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
4 İngiliz dili eğitimi alanında zaman yönetimi Tablo halinde göstermek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
5 Lider adayları olarak etkili toplantı yönetiminin planlanması ve uygulanması Kitaptan ilgili bölümü okumak Benzetim
Beyin Fırtınası
Jüri Değerlendirmesi
6 Ulusal ve uluslararası bağlamda liderlik ve yöneticilik uygulamaları Internet araştırması yapmak Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Liderlik ve yöneticilik uygulamalarında etkili stratejiler Kütüphane araştırması yapmak Altı Şapka
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Portfolyo
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Ödev
Proje / Tasarım
9 Bir kurumum (okulun) nasıl işlediği ve nasıl yapılandırıldığını incelemek İki değişik okulun müdürüyle mülakat yapmak Benzetim
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Eğitim reform, değişim yönetimi ve kişisel yönetim Kitaptan ilgili bölümü okumak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Yönetimsel kuramlar ve uygulamalar Konunun özetini hazırlamak Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Portfolyo
12 Liderlik ve yöneticilikte iyi uygulamaların tartışılması ve değerlendirilmesi Değişik makale okumak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Portfolyo
13 Liderlik ve yöneticilik becerilerinin uygulanması Öz değerlendirme yazmak Örnek Olay
Ödev
14 Türkiye ve diğer ülkelerde liderlik ve yöneticilik uygulamaları Writing a report on the topic Gösteri
Grup Çalışması
Ödev
15 Tekrar Konuların özetini hazırlamak Grup Çalışması
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gösteri
Problem Çözme
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar