DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Exploring Teacher Thinking ELT   825 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden İLİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğretmenlerin kendilerini ve diğer öğretmenlerin alana dair düşünce yapılarını çalışarak mesleki gelişimlerini hızlandırmaktır.
Dersin İçeriği
Öğretmen düşünceleri çalışmaları, öğretmenlikle ilgili konulardaki farklı görüşleri tartışma, farklı yöntemler kullanarak yansıtıcı düşünce ve yapısalcı bir yaklaşımla mesleki gelişime katkı sağlayacak çalışmalar içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vygotsky'nin öğretmenlerin proksimal gelişim teorisi
2) Kelly'nin kişisel yapısalcılık teorisi
3) Profesyonel bir etkinlik olarak öğretmenlik
4) Öğretmenlerin içgüdüsel değerlendirme ve karar verme temelleri
5) Düşünce ve mesleki gelişim amaçlı etkinlikler
6) Eylem planları
7) Vaka çalışmaları
8) Sözlü vaka takdimleri
9) Yansıtıcı düşünce ve mesleki gelişim amaçlı uygulama stratejileri
10) Yansıtıcı düşünce ve mesleki gelişim amaçlı görevler
11) Zihinsel modeller yaratma
12) Metafor çalışmaları
13) Repertory Grid tekniği
14) Strauss ve Glaser'ın Grounded teorisi
15) Kişisel çalışma desenlerinin tartışılması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vygotsky'nin öğretmenlerin proksimal gelişim teorisi Tartışma
2 Kelly'nin kişisel yapısalcılık teorisi Bireysel çalışma
3 Profesyonel bir etkinlik olarak öğretmenlik Beyin fırtınası
4 Öğretmenlerin içgüdüsel değerlendirme ve karar verme temelleri Problem çözme
5 Düşünce ve mesleki gelişim amaçlı etkinlikler Rol oynama
6 Eylem planlama Problem çözme
7 Vaka çalışması Örnek olay
8 Ara Sınav Anlatım
9 Yansıtıcı düşünce ve mesleki gelişim amaçlı uygulama stratejileri Tartışma
10 Yansıtıcı düşünce ve mesleki gelişim amaçlı görevler Grup çalışması
11 Zihinsel modeller yaratma Grup çalışması
12 Metafor çalışmaları Benzetim
13 Repertory Grid tekniği Gösterip yaptırma
14 Strauss ve Glaser'ın Grounded teorisi Gösterip yaptırma
15 Kişisel çalışma desenlerinin tartışılması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar