DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Discourse and ELT ELT   822 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin söylem çözümlemesi alanında temel kavramları edinmesini, modelleri tanımasını ve bu modelleri farklı metin türleri üzerinde uygulamayı öğrenmesini amaçlamaktadıt.
Dersin İçeriği
Söylem çözümlemesi alanında temel kavramlar verildikten sonra çözümleme modelleri üzerine tartışılıp farklı metin türlerin incelemesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Söylem çözümlemesine ilişkin kuramları öğrenir.
2) Temel terimleri kavrar.
3) Farklı söylem çözümlemesi modellerini tanır.
4) Söylem çözümlemesi ile yakından ilgili alanlarda bilgi kazanır.
5) Metin türlerini inceler ve araştırır.
6) metin incelemelerinde modellerin kullanımını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Söylem Çözümlemesine giriş: Tarihsel bakış Okuma, tartışma Anlatım
Tartışma
2 Temel kavramlar Okuma, tartışma
3 Söylem, metin, bağlam Okuma, tartışma
4 biçimsel ve anlamsal bütünlük Okuma, tartışma
5 Eleştirel bakış: Eleştirel pedagoji Okuma, tartışma
6 Söylem çüzümünde farklı yaklaşımlar Okuma, tartışma
7 konuşma eylemi, edimbilim Okuma, tartışma
8 Ara Sınav
9 Söylem çözümlemesine eleştirel yaklaşım Okuma, tartışma
10 Fairclough'un modeli Okuma, tartışma
11 Fairclough'un modeli Okuma, tartışma
12 Metni betimleme, açıklama, yorumlama Okuma, tartışma
13 Medya söylemi Okuma, tartışma
14 Poltik söylem Okuma, tartışma
15 Metin türleri Okuma, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar