DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Foreign Language Learning Policies ELT   821 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu programın amacı öğrencilerin ülkemizde ve diğer ülkelerde eğitimin her düzeyinde planlana makro düzey politikaları ve bunların uygulamalarını öğrenmeleri ve bu konularda araştırma yapma becerilerini geliştirmeleridir.
Dersin İçeriği
Yabancı Dil eğitiminde makro düzeyde planlama ve mikro düzeyde uygulamalar, Türkiye ve diğer ülkelerde ilköğretim ve orta öğretiminde yabancı dil politikaları, ülkemizde öğretmen eğitiminde politikalar, yüksek öğretimin İngilizce olarak öğretilmesi ile ilgili politikalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersle ilgili temel konuları anlar
2) Yabancı dil politikasının makro ve mikro düzeyde uygulamalarını bilir
3) Türk ilköğretiminde yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin planlanmasını değerlendirir
4) Türk orta öğretiminde yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin planlanmasını değerlendirir
5) Yabancı dil politikalarını evrensel botutta analiz eder
6) Avrupa ülkelerinde okullarda uygulanan yabancı dil politikalarını anlar
7) Asya ülkelerindeki yabancı dil politikalarını anlar
8) Evrenselleşme çerçevesinde Türkiyede (yabancı dil) öğretmen eğitimi politikasını analiz eder
9) Yabancı dil eğitiminde kültürler arası boyut kavramını değerlendirir
10) Eğitimde değişim uygulamalarında öğretmenin rolünü tanır
11) Türk yüksek öğretiminde derslerin İngilizce dilinde öğretilmesi ile ilgili politikalarını analiz eder
12) Avrupa ülkelerinde yüksek öğretimde derslerin İngilizce dilinde öğretilmesi ile ilgili politikaların sentezini yapar
13) Türk üniversitelerinde yabancı dil eğitim politikaları ile ilgili kritik konuları değerlendirir
14) Türk üniversitelerinde yabancı dil eğitim politikaları ile ilgili kritik konuların analizini yapar
15) Derste incelenen konuların sentezini yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Konu ile ilgili makaleleri okumak Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
2 Yabancı dil politikasının makro ve mikro düzeyde uygulamaları Özet hazırlamak Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
Portfolyo
3 Türk ilköğretiminde yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin planlanması Milli Eğitim Politikalarını okumak Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Türk orta öğretiminde yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin planlanması Konunun eleştirel bir yansımasını yazmak Tartışma
Grup Çalışması
5 Yabancı dil politikalarına evrensel bir bakış Konu ile ilgili yayınları okuma Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
6 Avrupa ülkelerinde okullarda uygulanan yabancı dil politikaları Belirlenen bazı Avrupa ülkelerinin okul düzeyindeki yabancı dil eğitimi politikalarını internetten araştırmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Asya ülkelerindeki yabancı dil politikaları Belirlenen bazı Asya ülkelerinin okul düzeyindeki yabancı dil eğitimi politikalarını internetten araştırmak Tartışma
Grup Çalışması
Portfolyo
8 Ara Sınav Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Sözlü Sınav
9 Evrenselleşme ve Türkiyede (yabancı dil) öğretmen eğitimi politikası YOK öğretmen eğitimi politikasını incelemek Tartışma
Grup Çalışması
Portfolyo
10 Yabancı dil eğitiminde kültürler arası boyut Konunun eleştirel bir yansımasını yazmak Tartışma
Ödev
Portfolyo
11 Eğitimde değişim uygulamalarında öğretmenin rolü Müfredat programı değişikliği konusunda birkaç öğretmenle görüşme yaparak deneyimlerini belirlemek Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
12 Türk yüksek öğretiminde derslerin İngilizce dilinde öğretilmesi ile ilgili politikalar Konu ile ilgili yayınları okuma Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Avrupa ülkelerinde yüksek öğretimde derslerin İngilizce dilinde öğretilmesi ile ilgili politikalar Konu ile ilgili yayınları okuma ve özet yazma Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Portfolyo
14 Türk üniversitelerinde yabancı dil eğitim politikaları ile ilgili kritik konular Konu ile ilgili eleştirel bir rapor yazma Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Derste incelenen konuların genel tekrarı Konuların kısa özetini yazarak aralarında ilişki kurma Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar