DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Current Issues in Teacher Training ELT   820 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan BEDİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimde Güncel eğilimler
Dersin İçeriği
Öğretmen Eğitiminde Güncel Konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretmen Eğitimi ve Yetiştirme de Güncel bilgi edinme
2) Öğretmen Eğitimi, Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Kavramlarının Öğrenilmesi
3) Öğretmen Eğitim/Yetiştirme Konusunda Literatür Taraması
4) 21. Yüzyıl Öğretmen Eğitimi ni kavrama
5) 21. Yüzyıl Öğretmen Beceri ve Yeterliliklerini öğrenme
6) 21.YY Eğitiminde Teknolojinin Önemini Kavrama
7) Pisa sınavlarında başarılı olan ülkeleri öğretmen eğitimi sistemlerini kavrama
8) Finlandiya Öğretmen Eğitim Systeminin Özellikleri
9) Estonya Öğretmen Eğitim Systeminin Özellikleri
10) Singapur Öğretmen Eğitim Systeminin Özellikleri
11) Çin Öğretmen Eğitim Systeminin Özellikleri
12) Kanada Öğretmen Eğitim Systeminin Özellikleri
13) Öğretmen Eğitim Sistemlerini Karşılaştırabilme
14) Proje Geliştirme
15) Proje Sunma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretmen Eğitiminin anlamı ve doğası Anlatım, Tartışma Anlatım
Tartışma
2 Öğretmen Eğitimi ihtiyacı, kapsamı ve amaçları Anlatım, Tartışma
3 Profesyonel ve Profesyonellik Kavramları (Yetiştirme, Eğitim, Gelişim ve Teknoloji Pedagoji İçerik Bilgilisi) Anlatım, Örnek Olay,Tartışma
4 21. Y.Y. Öğretmen Becerileri ve Yeterlilikleri Anlatım, Örnek Olay,Tartışma
5 Türk Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Öğretmen Yeterlilikleri Anlatım, Tartışma
6 Öğretmen Eğitim/Yetiştirme Modelleri Anlatım, Tartışma
7 İngilizce Öğretmen Eğitimine Uluslararası Bakış Açıları Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Proje Tasarım, Performans Değerlendirilmesi
9 Türkiye de İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Tarihi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Finlandiya Öğretmen Eğitimi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Estonya Öğretmen Eğitimi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Singapur Öğretmen Eğitimi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Çin Öğretmen Eğitimi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kanada Öğretmen Eğitimi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Öğretmen Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Tartışma, Soru Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje Tasarım,

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar