DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teacher Education in ELT ELT   811 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin ikinci dil öğretmen yetiştirme alanı ile ilgili geçmiş ve güncel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Bu çalışmalar eşliğinde öğrencilerin kendi varsayımlarını, inançlarını sorgulamalarını ve gerekirse değiştirme yollarını aramalarını cesaretlendirmek
Dersin İçeriği
İkinci dil öğretmen yetiştirme alanındaki kuram ve uygulamaları gözden geçirmek, öğretmen kimliği, sınıf içi araştırma yapma, öğrenme kuramları üzerinde çalışmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İkinci dil öğretmen yetiştirme alanındaki kuram ve uygulamaları öğrenir
2) Öğretmen yetiştirme modellerini değerlendirir.
3) Sınıf içi araştırma yapmayı öğrenir.
4) Alandaki güncel kavramlar hakkında tartışabilir.
5) Sosyo-kültürel bakış açısı ile öğretmen yetiştirme uygulamalarını inceler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kuramsal altyapı Anlatım, tartışma Anlatım
Tartışma
2 Güncel modeller Anlatım, tartışma
3 Dil öğrenme ve öğretme kuramları Anlatım, tartışma Beyin Fırtınası
4 Yapısalcılık Okuma, tartışma
5 Eleştirel öğretmen eğitimi Okuma, tartışma
6 Sosyo-kültürel perspektif Anlatım, tartışma
7 Öğretmen bilişim Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav
9 Öğretmen kimliği Okuma, tartışma
10 Anadil konuşucusu/anadil konuşucusu olmama durumu Okuma, tartışma
11 Öğretmen yetiştirme ve araştırma Okuma, tartışma
12 Pratik deneyimler Okuma, tartışma
13 Sınıf içi araştırma Okuma, tartışma
14 Sınıf içi araştırma Okuma, tartışma
15 Aksiyon araştırması Okuma, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar