DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Personal&Professional Development ELT   810 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere mesleki ve kişisel gelişimin sürdürülebilir olduğu ve bunun için gerekli yöntem ve stratejilerin bulunduğunu göstermek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin kişisel ve mesleki olarak gelişimlerini değerlendirip sürdürmelerini sağlayacak yöntem ve stratejileri paylaşılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili genel yaklaşımları öğrenir.
2) Kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili yöntem ve stratejileri öğrenir.
3) Hizmetiçi eğitim, günlük tutma, sınıf içi araştırma yapma gibi yöntemleri öğrenir.
4) Sınıf içi gözlem ve akran gözleminin öneminin farkına varır.
5) Alandaki güncel tartışmalar hakkında bilgi edinir ve tartışır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişisel ve Mesleki gelişime giriş Anlatım, tartışma
2 Kişisel ve Mesleki gelişim yöntem ve stratejilei Anlatım, tartışma
3 Atölye çalışmaları Anlatım, örnek çözme
4 Self-monitoring Anlatım, beyin fırtınası
5 Öğretmen destek grupları Örnek olay, tartışma
6 Günlük tutma Örnek olay, tartışma
7 Akran gözlemi Örnek olay, tartışma
8 Ara Sınav
9 Portfolyo düzenleme Örnek olay, tartışma
10 Vaka inceleme Örnek olay, tartışma
11 Akran desteği Örnek olay, tartışma
12 Eylem çalışması Örnek olay, tartışma
13 Teknoloji kullanımı beyin fırtınası, tartışma
14 Kültür ve dil öğretimi beyin fırtınası, tartışma
15 Genel tartışma, dönüt Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar