DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Project Design ELT   802 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice SOFU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin özet yazımı, poster, makale ve tez alanyasını gibi akademik yazma etkinliklerini hazırlamaktır. Bir diğer amaç da araştırma hazırlığı konusunda uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği farklı akademik metin türlerinin tartışılması ve öğrenciler tarafından uygulanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenciler araştırma yazımı hakkında genel bilgi edinir
2) öğrenciler araştırma sonucunu yazma konusunda kendini ve içinde bulunduğu akademik ortamı değerlendirebilir
3) Öğrenciler bir konferansa gönderilen özet metni değerlendirebilir
4) öğrenciler bir özet metni yazabilir
5) öğrenciler bir posteri şekil ve içerik bakımından değerlendirebilir.
6) Öğrenciler daha önce hazırladıkları bir araştırma konusunda poster oluşturabilirler.
7) Öğrenciler alanyazın taramasının özelliklerini tartışabilirler.
8) arasınav
9) Öğrenciler daha önce yazdıkları bir alanyazın taramasını eleştirip düzenleyebilirler.
10) Öğrenciler, teşekkür, hatırlatma ve başvuru metinlerini incelerler.
11) Öğrenciler, özgeçmiş ve tavsiye mektubu yazabilirler
12) Öğrenciler bir araştırma planı yapabilirler
13) Öğrenciler, tezleri için bir planlama yapabilirler.
14) Öğrenciler, tezleri için bir planlama yapabilirler.
15) final exam


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.
X
2
Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.
X
3
Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
X
4
Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.
X
5
Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.
X
6
Kuramsal ve yöntemsel becerilerin yanı sıra bu bilgileri kullanarak yaratıcı fikirler geliştirir ve üzerlerinde çalışabilir.
X
7
Bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayarak özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
X
8
Eğitim ve araştırma süreçlerini etik değerlere uyarak sürdürür.
X
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
X
10
Sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
X
11
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
X
12
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma yazımı hakkında genel bilgi belirlenen bölümün okunması Alıştırma ve Uygulama
2 Araştırma sonucunu yazma konusunda kendini değerlendirme alıştırmaların önceden yanıtlanması
3 konferansa gönderilecek özet metin değerlendirme herhangi 3 özet metni belirleme
4 özet metin yazma yeni bir konuda özet metin yazma
5 poster inceleme daha önceden sunulmuş bir poster bulma ve posterleri inceleme
6 poster yazma daha önçeden yapılan bir araştırmayı kullanarak poster hazırlama
7 alanyazın taraması hakkında görüşme alanyazın konusunda kitapta bulunan örnekleri inceleme
8 Ara Sınav
9 alanyazın taraması düzenleme Daha önceden yazılmış bir alanyazın taramasını yeniden yazma
10 teşekkür, hatırlatma, başvuru metinleri Teşekkür, hatırlatma, başvuru metinleri bulma
11 özgeçmiş, tavsiye mektubu yazma farklı formatlarda özgeçmiş hazırlama, tavsiye mektubu bulma
12 araştırma planlama bir araştırma konusu seçip ön plan yapma
13 Tez planlama tez için konu üzerine araştırma yapma
14 öğrenci önerilerini görüşme sınıfa getirmek üzere öneri hazırlama
15 final sınavı dönem içi uygulamaların topluca sunulması için dosya oluşturma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar