DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilerin ve öğrencilerden beklentilerin anlatılması Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
2 Tez konusu belirlemek için literatür tarama. Literatür taraması Bireysel Çalışma
3 Tez konusunu belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
4 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
5 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
6 Tezin amaç ve alt amaçlarını belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
7 Tez konusuna uygun bilimsel araştırma yöntemlerini belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav
9 Uygun evren ve örneklemi belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
10 Uygun veri toplama araçlarını belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
11 Veri toplama araçlarını hazırlama Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Bireysel Çalışma
12 Veri toplama ve verileri analiz etme Teze yönelik uygulamalar Bireysel Çalışma
13 Bulguları ortaya koyma Rapor hazırlama Bireysel Çalışma
14 Bulguları tartışma Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Tez raporunu hazırlama Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar