DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması EGT1   801 5 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin eğitim bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Eğitim Programları ve Öğretim konusunda) alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Eğitim bilimleri alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Eğitim Programları ve Öğretim konusunda) alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
3) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
5) Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
6) Verileri analiz eder.
7) Elde ettiği bulguları betimler.
8) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
9) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)