DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması EGT1   801 5 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin eğitim bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Eğitim Programları ve Öğretim konusunda) alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Eğitim bilimleri alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim bilimleri (Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Eğitim Programları ve Öğretim konusunda) alanında incelemek üzere bir tez konusu belirler.
2) Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
3) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
5) Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
6) Verileri analiz eder.
7) Elde ettiği bulguları betimler.
8) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
9) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
X
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
X
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
X
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
X
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
X
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
X
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
X
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
X
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
X
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
X
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilerin ve öğrencilerden beklentilerin anlatılması Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
2 Tez konusu belirlemek için literatür tarama. Literatür taraması Bireysel Çalışma
3 Tez konusunu belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
4 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
5 Tez konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
6 Tezin amaç ve alt amaçlarını belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
7 Tez konusuna uygun bilimsel araştırma yöntemlerini belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav
9 Uygun evren ve örneklemi belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
10 Uygun veri toplama araçlarını belirleme Literatür taraması Bireysel Çalışma
11 Veri toplama araçlarını hazırlama Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Bireysel Çalışma
12 Veri toplama ve verileri analiz etme Teze yönelik uygulamalar Bireysel Çalışma
13 Bulguları ortaya koyma Rapor hazırlama Bireysel Çalışma
14 Bulguları tartışma Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Tez raporunu hazırlama Literatür taraması ve teze yönelik uygulamalar Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar