DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süpervizyona Giriş I PDR   845 1 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste sistemik temelli aile terapisinde vaka süpervizyonu vermeye yönelik bakış açısı geliştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Süpervizörlük yaparken odaklanılması gereken temel noktaları öğrenme; süpervizörün vakadan ve terapistten bağımsız bir bakış açısı geliştirmesinin önemini kavrama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel, çift, aile ve grup terapilerinin sistemik süpervizyonunu bilir
2) Takım süpervizyonunu bilir
3) Grup ve bireysel süpervizyon, koçluğu bilir
4) Kurum danışmanlığını bilir
5) SÜPERVİZÖRLÜK GÖREVLERİ VE ANLAŞMAlarını bilir
6) SÜPERVİZYON YÖNTEMLERİni bilir
7) KLİNİK VE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA ALANLARINDA TAKIM SÜPERVİZYONU nu bilir
8) Vaka süpervizyonu (süreç, süpervizörün rolü)nu bilir
9) Farklı süpervizyon kontekslerinde dizilim çalışmaları, Özel döngüsel soru tekniklerini bilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
X
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
X
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
X
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireysel, çift, aile ve grup terapilerinin sistemik süpervizyonu Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
2 Takım süpervizyonu Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
3 Grup ve bireysel süpervizyon, koçluk Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
4 Kurum danışmanlığı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
5 SÜPERVİZÖRLÜK GÖREVLERİ VE ANLAŞMA Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
6 SÜPERVİZYON YÖNTEMLERİ Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
7 SÜPERVİZYON YÖNTEMLERİ Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak tarama, ders notu oluşturma Ödev
9 SÜPERVİZYON YÖNTEMLERİ Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
10 Vaka süpervizyonu (süreç, süpervizörün rolü) Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
11 Farklı süpervizyon kontekslerinde dizilim çalışmaları, Özel döngüsel soru teknikleri Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
12 KLİNİK VE PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA ALANLARINDA TAKIM SÜPERVİZYONU Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
13 Takımda roller ve işlevler, alt gruplar ve onların görevleri ve etkileşim dinamikleri Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
14 Süpervizör aracılığıyla takım dinamiğini ölçmek, takım gelişimini sağlamak Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
15 Rol çatışmaları ve kişilik çatışmaları, Yansıtıcı takım aracılığıyla süreç yönetimi, Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar