DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulamaları PDR   844 1 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin davranış yönetiminde uygulayacağı bireysel ve grup çalışmaları ile öğretmen ve ailelerle konsültasyonda kullanabileceği konsültasyon modelleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır. Okul psikolojik danışmanlarının davranış yönetimi konusunda öğretmen ve ailelerle yaptığı konsültasyon çalışmaları ve bazı konsültasyon modelleri (Davranışçı, Çözüm Odaklı Konsültasyon) üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği
Öğretmen ve ailelerle konsültasyonda kullanılabilecek konsültasyon modelleri, okul psikolojik danışmanlarının davranış yönetimi konusunda öğretmen ve ailelerle yaptığı konsültasyon çalışmaları ve bazı konsültasyon modelleri (Davranışçı, Çözüm Odaklı Konsültasyon)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir grup rehberliği programını hazırlama sürecini bilme.
2) Çatışma çözme, sosyal beceri eğitimi ve öfkeyle baş etme gibi konularda bir grup rehberliği programı hazırlayabilme.
3) Çatışma çözme, sosyal beceri eğitimi ve öfkeyle baş etme gibi konularda bir grup rehberliği programını uygulayabilme.
4) Çatışma çözme, sosyal beceri eğitimi ve öfkeyle baş etme gibi konularda uyguladığı bir grup rehberliği programını değerlendirebilme.
5) Öğretmen ve ailelerle davranış yönetiminde kullanabileceği konsültasyon modelleri konusunda bilgi sahibi olma.
6) Davranışçı konsültasyon modelinin aşamalarını söyleyebilme.
7) Davranışçı konsültasyon modelini uygulayabilme.
8) Çözüm odaklı konsültasyon modelinin aşamalarını söyleyebilme.
9) Çözüm odaklı konsültasyon modelini uygulayabilme.
10) Adlerci konsültasyon modelinin aşamalarını söyleyebilme.
11) Adlerci konsültasyon modelini uygulayabilme.
12) Öğretmen ve ailelerle grup halinde konsültasyon yapabilme.
13) Öğretmen ve ailelerle bireysel konsültasyon yapabilme.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
X
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
X
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
X
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
X
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
X
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
X
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
X
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
X
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
X
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
X
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, öğrenme çıktıları, işleyiş ve değerlendirme süreci konusunda bilgi verme ve tartışma. Dersle ilgili kaynak ve materyallerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Grup rehberliği programı geliştirme süreci. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çatışma çözme, sosyal beceri eğitimi ve öfkeyle baş etme eğitim programları. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Çatışma çözme, sosyal beceri ve öfkeyle baş etme konularından birini seçerek program geliştirme. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Seçilen bir konu alanında grup rehberliğini uygulama Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
6 Davranış yönetiminde konsültasyon modelleri. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Grup rehberliği programının görüntülü kayıtlarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Grup rehberliği programının görüntülü kayıtlarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Grup rehberliği programının görüntülü kayıtlarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Grup rehberliği programının görüntülü kayıtlarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Grup rehberliği programının görüntülü kayıtlarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Grup rehberliği programının görüntülü kayıtlarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Davranışçı konsültasyon modelinin uygulanmasıyla ilgili süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Çözüm odaklı konsültasyon modelinin uygulanmasıyla ilgili süpervizyon verilmesi. Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar