DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süpervizyona Giriş II PDR   834 1 3 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste sistemik temelli aile terapisinde vaka süpervizyonu vermeye yönelik bakış açısı geliştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Süpervizörlük yaparken odaklanılması gereken temel noktaları öğrenme; süpervizörün vakadan ve terapistten bağımsız bir bakış açısı geliştirmesinin önemini kavrama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Süpervizörlük anlaşmasının elementleri: Yer, sıklık, zaman, süpervizyonun içeriği ve ücreti bilir
2) Bir sistemin yapısı ve sürecini bilir
3) Açık ve gizli kurallar, tabular, mitleri bilir
4) Bireysel ve grup süpervizyonunun farkları bilir
5) Kişi ve sistem arasındaki ilişki, süpervizyon sürecinin yönetiminde süpervizörün kişiliğinin rolünü bilir
6) Süpervizyon alanın süpervizörden beklentisini bilir
7) Profesyonel norm ve kuralların üzerine çalışmayı bilir
8) Süpervizörün köken ailesinde yönetimin ve yöneten kişilerin rol yansımalarını bilir
9) Otoritenin, hiyerarşinin, otonominin anlamını bilir
10) Otorite ve sorumluluk üstlenmeden kaçınmaya yönelik kendi davranış biçimlerini tanıyarak öğrenme ve bunun sonuçlarını bilir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
X
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
X
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
X
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
X
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Süpervizörlük anlaşmasının elementleri: Yer, sıklık, zaman, süpervizyonun içeriği ve ücret Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
2 Bir sistemin yapısı ve süreci Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
3 Açık ve gizli kurallar, tabular, mitler Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
4 Bireysel ve grup süpervizyonunun farkları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
5 Kişi ve sistem arasındaki ilişki, süpervizyon sürecinin yönetiminde süpervizörün kişiliğinin rolü Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
6 Süpervizyon alanın süpervizörden beklentisi Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
7 Profesyonel norm ve kuralların üzerine çalışma Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak tarama, ders notu oluşturma Ödev
9 Süpervizörün köken ailesinde yönetimin ve yöneten kişilerin rol yansımaları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
10 Otoritenin, hiyerarşinin, otonominin anlamı Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
11 Otorite ve sorumluluk üstlenmeden kaçınmaya yönelik kendi davranış biçimlerini tanıyarak öğrenme ve bunun sonuçları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
12 Süpervizyon ve koçluktaki öz yansıtmalar ve terapi arasındaki farklar Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
13 KURUM VE ORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
14 Büyük kurumlarda tipik istekler, Optimal bir müdahale ilişkisinin gelişimi Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
15 Görevi kabule kadar, kazanım süreci ve anlaşma üzerine konuşma Kaynak tarama, ders notu oluşturma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak tarama, ders notu oluşturma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar