DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Nitel Araştırma Yöntemleri PDR   816 1 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve dokuman inceleme yöntemlerini kullanarak veri toplama ve bu verileri analiz ederek bir araştırma raporu halinde yazma konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Gözlem, görüşme ve dökuman inceleme yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırma raporu yazma, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gözlem yöntemini nasıl kullanacağını açıklar.
2) Gözlem yöntemini bir araştırmada veri toplamak amacıyla kullanır.
3) Görüşme yöntemini nasıl kullanacağını açıklar.
4) Görüşme yöntemini bir araştırmada veri toplamak amacıyla kullanır.
5) Çeşitli doküman türlerini veri toplamak amacıyla kullanır.
6) Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemleri söyler.
7) İçerik analizi yöntemini kullanarak nitel verileri analizi eder.
8) İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bulguları bir araştırma raporu şeklinde yazar.
9) Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemlerini söyler.
10) Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemlerini uygular.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulama çalışmalarını kavrar.
X
2
Farklı yaş grubundaki kişilerle kullanılabilecek psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini bilir.
X
3
Aile, okul ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanında değişik konu ve problem alanlarına yönelik psikolojik danışma uygulamaları yapar.
X
4
Farklı yaş grubundaki kişilerle danışma yaparken belirli psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
5
Psikolojik danışma alanında betimsel ve deneysel desenleri kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
6
Psikolojik danışma alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik bir araştırma planı yapar.
X
7
Psikolojik danışma alanında yaptığı bir araştırma planını uygular.
8
Psikolojik danışma ile ilgili bilimsel bir çalışmanın yürütülmesine rehberlik yapar.
9
Psikolojik danışma ile ilgili aile, okul ve kariyer alanındaki uygulamalı çalışmalarda meslektaşlarına rehberlik yapar.
X
10
Nicel bir araştırmada kullanılabilecek istatistiksel teknikleri kullanır
11
Nitel bir araştırmada kullanılabilecek nitel analiz tekniklerini bilir.
X
12
PDR alanında bir araştırma ve uygulamayı yürütmek üzere değişik kurum ve kuruluşlardaki kişilerle işbirliği yapar.
X
13
Araştırdığı bir konu alanındaki bilgilerini öğrenciler, meslektaşlar ve yöneticilerle paylaşır.
X
14
PDR alanında Türkiye'deki güncel sorun ve gereksinimleri dikkate alarak yeni çalışma ve uygulamalar yapar.
15
PDR alanında dünyadaki güncel gelişmeleri takip ederek, buna yönelik çalışmalar planlar.
X
16
Çalışma yaptığı PDR alanında meslektaş ve topluma yararlı olabilecek konferans ve seminer çalışmaları yapar.
X
17
Yaptığı bir araştırmayı makale, kitap vb. şeklinde yayın haline getirme sürecini uygular.
X
18
Yaptığı çalışmaların sonuçlarını meslektaşlar ve diğer araştırmacılarla kongre, sempozyum vb. ortamlarda paylaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Dersle ilgili kaynak ve materyallerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Veri toplamak amacıyla gözlem yöntemini kullanma biçimleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Gözlem yöntemini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Veri toplamak amacıyla görüşme yöntemini kullanma biçimleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Görüşme yöntemini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Nitel araştırmalarda kullanılan çeşitli doküman türleri Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Çeşitli doküman türlerini kullanarak araştırma yapma sürecinin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav
9 Nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemler Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 İçerik analizi ve verileri kodlama süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 İçerik analizi ve temaları oluşturma süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan bulguları bir araştırma raporu şeklinde hazırlama ve yazma süreci Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
13 İçerik analizinin ve araştırma raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Tartışma
14 Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Ders kapsamında yapılan araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynak ve materyallerin gözden geçirilmesi, konu için hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar