DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılık SÖ   801 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı örgütün, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve örgütsel davranışın temel amaçlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş, toplam kalite yönetimi, formal liderliğin okuldaki ilkeleri, sosyal bağlamda başarı, demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde akreditasyon, okullarda kalite uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranışın neler olduğunu açıklar
2) İletişim sürecini oluşturan öğeleri ve görevlerini açıklar.
3) Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış arasındaki ilişkiyi tartışır
4) Örgütün inanış, davranış ve tutumları hakkında yorumda bulunur
5) Örgüt kültürü hakkında yargılamada bulunur
6) Örgütsel davranış ve örgütün kalitesi arasında benzetim kurar
7) Kişilik Farklılıkları ve Tiplerini Değerlendirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
X
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
X
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
X
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış Okuma
2 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış Okuma
3 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi Okuma
4 Örgütlerde Gruplar Okuma
5 Örgüt Kültürü Okuma
6 Örgütte İnanışlar Davranışlar ve Tutumlar Okuma
7 Örgütte İnanışlar Davranışlar ve Tutumlar Okuma
8 Ara Sınav
9 İklim ve Kültür Kavramları Okuma
10 Örgütsel Kültür Tipleri Okuma
11 Örgüt İklimi ve Kültürünün Örgütsel Önemi Okuma
12 Kalite ve Örgüt Arasındaki ilişki Okuma
13 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış Okuma
14 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış Okuma
15 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar